Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze realizują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w sieci łatwo wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nierzadko wymagane, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Od czego zatem zależy cena tłumaczeń?

Język, termin wykonania, rodzaj przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zasadniczo o wiele tańsze niż przekład w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich albo podręczników medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Warto nadmienić, że przekład różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia albo świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu, a także przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]