Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Sprawdź, jak zamówić ochronę Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]