Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków? Zajrzyj tu.

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]