Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, uzyskasz na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Właściciele firm nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilka razy dopominać się od kontrahenta opłaty za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkuset fakturach monitoring wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]