Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Nie szukaj już więcej! Tu użyjesz bezpłatny generator not księgowych.

Każda osoba prowadząca własną firmę wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią jednorazowego przeoczenia lub chwilowych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]