Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Hakowce zamówisz na ekombud.pl.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]